PORIN

budowa domów

Czy warto zatrudnić kierownika budowy? Zalety i wady.

Budowa domu to duże przedsięwzięcie, które wymaga wielu decyzji, umiejętności i zaangażowania. Jedną z tych decyzji jest wybór kierownika budowy, który będzie nadzorował prace na placu budowy i dbał o jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonania. Czy warto zatrudnić takiego specjalistę? Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? Oto kilka argumentów za i przeciw.

Zalety zatrudnienia kierownika budowy:

  • Kierownik budowy to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem i uprawnieniami, która zna przepisy, normy i technologie budowlane. Może doradzić inwestorowi w kwestiach projektowych, materiałowych i organizacyjnych, a także reprezentować go przed urzędami, dostawcami i podwykonawcami.
  • Kierownik budowy odpowiada za nadzór nad realizacją robót budowlanych, sprawdzanie jakości wykonania, kontrolę kosztów i terminów, a także rozwiązywanie ewentualnych problemów i konfliktów na placu budowy. Dzięki temu inwestor może być spokojny o przebieg inwestycji i skupić się na innych sprawach.
  • Kierownik budowy ma obowiązek sporządzania dokumentacji powykonawczej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Dokumentacja ta zawiera m.in. protokoły odbiorów robót, rachunki i faktury za materiały i usługi, gwarancje i certyfikaty jakości, a także instrukcje obsługi i konserwacji instalacji. Dokumentacja ta jest również ważna w przypadku ewentualnych reklamacji lub roszczeń.

Wady zatrudnienia kierownika budowy:

  • Zatrudnienie kierownika budowy wiąże się z dodatkowymi kosztami dla inwestora. Stawka kierownika budowy zależy od wielu czynników, takich jak zakres obowiązków, wielkość inwestycji, stopień skomplikowania projektu czy lokalizacja placu budowy. Średnio wynosi ona od 2 do 5% wartości inwestycji.
  • Zatrudnienie kierownika budowy nie zwalnia inwestora z odpowiedzialności za inwestycję. Inwestor musi nadal podpisywać umowy z wykonawcami i dostawcami, sprawdzać faktury i rachunki, a także zgłaszać się do urzędów i instytucji. Ponadto inwestor musi ufać kierownikowi budowy i akceptować jego decyzje, co może być trudne w przypadku różnic zdań lub podejrzeń o nieuczciwość.
  • Zatrudnienie kierownika budowy nie gwarantuje sukcesu inwestycji. Kierownik budowy może popełnić błędy lub niedopatrzenia, które mogą wpłynąć negatywnie na jakość, terminowość lub bezpieczeństwo wykonania. Może też dojść do sytuacji konfliktowych lub nieporozumień między kierownikiem budowy a inwestorem, wykonawcami lub podwykonawcami, które mogą opóźnić lub utrudnić realizację inwestycji.

Podsumowując, zatrudnienie kierownika budowy ma zarówno zalety, jak i wady. Decyzja o tym należy do indywidualnego wyboru każdego inwestora, który powinien dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Ważne jest też znalezienie odpowiedniego kandydata na kierownika budowy, który będzie kompetentny, uczciwy i komunikatywny.