PORIN

budowa domów

Krok po kroku

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na kompleksowe wybudowanie bezpiecznego domu Twoich marzeń bez względu na poziom trudności wykonania. Usługi wykonujemy w oparciu o sprawdzone technologie. Budujemy z materiałów wysokiej jakości, zapewniając najwyższy standard wykonania. Wykorzystywane przez nas materiały posiadają potrzebne atesty i certyfikaty, dopuszczające dany produkt do zastosowania w budownictwie.

Budujemy zarówno w oparciu o technologie tradycyjne (murowane, drewniane), jak i o nowoczesne technologie takie jak konstrukcje szkieletowe żelbetowe i stalowe.

 

piękny dom
Nowoczesna stodoła

Budowa domu jednorodzinnego to fascynujący ale również skomplikowany proces. By przybliżyć Państwu jak wygląda powstawanie domu marzeń przedstawiamy opis poświęcony budowie domu Krok po Kroku.

Budowę domu należy zacząć od zaprojektowania swojego wymarzonego domu. Jedną możliwością jest zaprojektowanie własnego domu przez architekta. Możemy Państwu polecić zaufanych projektantów, którzy wykonają indywidualną koncepcję domu, dopracowaną w każdym szczególe do potrzeb Klienta. Drugą możliwością jest wybranie gotowego projektu spośród wielu proponowanych w internecie i biurach projektowych. Trzeba jednak pamiętać, że po zakupie gotowego projektu należy poddać go adaptacji do danej lokalizacji.

Gdy etap Projektowania mamy za sobą, możemy przystąpić do budowy domu.

Stan surowy
Stan deweloperski

Pierwszym etapem są roboty fundamentowe. Fundamenty to jeden z najważniejszych elementów budynku, bo na nich stoi cały dom. Rodzaj fundamentów uzależniony jest od warunków geologicznych i hydrogeologicznych danego terenu.

By mieć pewność na czym posadawiamy dom zalecamy wykonanie badań geologicznych (odwiertów w kilku miejscach pod budynkiem), które pokażą, jakie warstwy gruntu zalegają na działce. Te czynności są często wykonywane przez architekta na etapie projektowania.

By wykonać prace fundamentowe konieczne jest wykonanie robót ziemnych. Należy zdjąć wierzchnią warstwę gruntu, tzw. humus. Następnie tyczy się geodezyjnie obrys budynku i przystępujemy do właściwych prac fundamentowych.

Wyróżniamy fundamenty bezpośrednie i pośrednie.

Fundamenty bezpośrednie

Są to fundamenty, które przenoszą obciążenia na nośną warstwę gruntu zalegającą bezpośrednio pod fundamentem. Z tymi fundamentami spotykamy się najczęściej. Do tej grupy zaliczamy między innymi ławy fundamentowe.

Wykonanie ław fundamentowych rozpoczynamy od przygotowania dla nich miejsca. W zależności od warunków gruntowych wykonujemy wykop wąskoprzestrzenny w którym bezpośrednio wylewane są ławy żelbetowe, bądź szerokoprzestrzenny w którym wykonywane są szalunki ław.

Fundamenty pośrednie

Są to fundamenty, które obciążenia przekazują na głębiej zalegającą nośną warstwę gruntu za pomocą elementów konstrukcyjnych. Zaliczamy tu m. in. pale i studnie fundamentowe.

Zdjęcie po lewej stronie przedstawia wykonywanie płyt fundamentowych na palach.

Płyty fundamentowe wykonujemy w przypadku, gdy mamy do czynienia z gruntami słabo nośnymi. Dzięki tej konstrukcji obciążenia rozkładają się na większą powierzchnię.

Zarówno ławy fundamentowe, jak i płyta fundamentowa są odpowiednio zbrojone stalą. Zbrojenie wykonujemy zgodnie z projektem konstrukcji wykonanym przez konstruktora. Następnie fundamenty zalewane są betonem odpowiedniej klasy.

Po wykonaniu pierwszego etapu fundamentów stawiane są ściany fundamentowe. Murowane są one z bloczków betonowych o wytrzymałości 15 MPa na zaprawie cementowej. Następnie ściana fundamentowa jest zabezpieczana hydroizalacyjną masą asfaltowo-kauczukową, ocieplana odpowiednią warstwą styropianu a następnie zabezpieczana folią kubełkową.

W przypadku, gdy jako fundament wykonana została płyta, należy wykonać odpowiednią hydroizolację, która zabezpieczy płytę przed wodami gruntowymi. Należy to zrobić zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w projekcie. Jedną z metod jest zabezpieczenie masą asfaltowo-kauczukową a następnie zaizolowanie papą termozgrzewalną.

Po wymurowaniu i zaizolowaniu fundamentów przystępujemy do obsypania budynku. Wykonujemy to piaskiem różnoziarnistym. Grunt zagęszczamy warstwami za pomocą zagęszczarki płytowej bądź stopy wibracyjnej.

Na tym etapie wykonujemy poziomy sanitarne a następnie wylewamy pierwszą posadzkę, tzw. chudy beton. W miejscach, gdzie będą zlokalizowane ścianki działowe wykonujemy grubszą warstwę betonową, wzmacniając ją zbrojeniem. Zapewnia to większą wytrzymałość podłoża, na którym będzie stała ścianka działowa.

Ściany fundamentowe izolujemy od ścian parteru stosując izolacyjną folię fundamentową. Dalej murujemy ściany nośne parteru. Mogą być one wykonane z pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego, bądź bloczków silikatowych. Wymienione materiały różnią się właściwościami m.in. wytrzymałością na ściskanie, przewodnością cieplną ale także wymiarami, ceną oraz metodą murowania. Ściany stawiamy stosując klej cienkowarstwowy bądź zaprawę murarską. Ściany parteru są często wzmacniane rdzeniami żelbetowymi, które dają mocniejsze podparcie dla stropu.

Po wykonaniu ścian parteru przychodzi czas na szalowanie stropu oraz schodów. Wyszalowany strop musi być podparty drewnianymi bądź stalowymi stemplami, które zagwarantują, że deskowanie nie ugnie się pod ciężarem wylanego betonu.

Na przygotowanym deskowaniu układamy zbrojenie stropu, schodów oraz wykonujemy rdzenie ścian kolankowych i szczytów budynku. Wykonujemy to zgodnie z projektem konstrukcji budynku. Po przygotowaniu zbrojenia przystępujemy do zalewania stropu. Wylewany beton wibrujemy, by zapewnić dotarcie mieszanki betonowej w każde miejsce i oblanie każdego elementu zbrojenia. Po wylaniu stropu uzyskujemy gładką, betonową powierzchnię. Zanim zaczniemy murowanie ścian piętra musimy odczekać, aż beton zwiąże i uzyska wytrzymałość pozwalającą na dalsze prace budowlane.

Teraz przystępujemy do murowania ścian piętra tzn. ścian kolankowych. Po wykonaniu tego etapu znów przystępujemy do szalowania rdzeni oraz wieńca. Rdzenie z wieńcem tworzą konstrukcję żelbetową, która tworzy mocne podparcie więźby dachowej i zapewnia odpowiednią sztywność budynku. W wieńcu zatapiamy kotwy, które wykorzystujemy do sztywnego przymocowania murłaty do konstrukcji budynku.

Przystępujemy do wykonywania więźby dachowej, czyli drewnianej konstrukcji dachu. Czasem używa się gotowych wiązarów dachowych, jednak przy wykonawstwie budynków jednorodzinnych w większości więźbę wykonujemy sami, zgodnie z przewidzianym przez projektanta układem poszczególnych elementów.
Klasyczna więźba dachowa składa się z murłat, krokwi, płatew, jętek i kleszczy. Wymienione elementy różnią się przekrojami belek oraz pełnioną funkcją. Łączy się je za pomocą gwoździ, gwoździ szweckich, kątowników i wketów ciesielskich.

Po wykonaniu więźby stawiamy kominy. W tym celu wykorzystuje się systemowe kominy, stawiane zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu. Równocześnie kończymy murowanie ścian szczytowych.

Teraz przystępujemy do wykonania pokrycia dachowego i prac dekarskich. W pierwszej kolejności kryjemy więźbę folią paroprzepuszczalną oraz bijemy kontrłaty i łaty. Łaty bijemy w odpowiednich odstępach między sobą, w zależności od pokrycia, które jest przewidziane w projekcie. Przystępujemy do wykonania właściwego pokrycia czyli blachy bądź dachówki. Podczas prac dekarskich montujemy okna połaciowe oraz wszystkie inne elementy przewidziane na dachu np. wyłazy, wywiewki, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie.

Stan surowy otwarty możemy uznać za zakończony. Do stanu surowego zamkniętego brakuje tylko stolarki okiennej i drzwiowej. Wyboru okien i drzwi dokonują Klienci na etapie wykonawstwa inwestycji bądź architekt projektujący dom.
 
 

Etap stanu deweloperskiego składa się z następujących prac:

  • stolarka okienna według wyboru Klienta
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacja centralnego ogrzewania, dobór grzejników, ułożenie ogrzewania podłogowego
  • instalacje elektryczne
  • izolacje termiczne – styropian podłogowy ok 15 cm, hydroizolacje, posadzki cementowe zbrojone o grubości ok 6-8 cm
  • wykonanie mechanicznych, gipsowych tynków wewnętrznych
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem (ok 20 cm) bądź płytami z wełny mineralnej
  • naciągnięcie ocieplenia klejem i siatką, zagruntowanie i wykonanie tynków zewnętrznych sylikatowo-sylikonowych
  • ocieplenie więźby dachowej wełną mineralną (ok 35 cm)
  • drzwi zewnętrzne wybrane przez Klienta
 
Po tej krótkiej prezentacji, jak przebiega proces budowy nowego domu mamy nadzieję, że przekonaliśmy Państwa, że świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie.
 
 
Oferowane przez nas budynki są starannie wykonane i zapewniają niskie koszty utrzymania dzięki zastosowaniu między innymi najwyższej jakości okien, grubego ocieplenia i zapobiegania mostkom termicznym.